מדיניות פרטיות אודיודידאקט בע"מ
 
מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
אנא קרא מסמך זה, משום שאנו מתייחסים ברצינות לפרטיות המשתמשים שלנו, אנו מחויבים לשמור על המידע האישי שאתה מספק לנו בעת השימוש באתר, ואנו רוצים להבטיח לך כי אנחנו לא הולכים להשתמש לרעה במידע הנ"ל.
אם יש לך שאלות כלשהן, בנוגע לנהלי הפרטיות שלנו, עיין בסופה של מדיניות פרטיות זו על מנת לקבל מידע אודות יצירת קשר עמנו.
מבוא
המשתמש מאשר כי כל מידע הנמסר באמצעות האתר ו/או במהלך השימוש באתר, לרבות במסגרת ההרשמה לשירותים דרך האתר, יינתן מרצונו החופשי ובהסכמה מלאה ויהווה אישור מלא מצד המשתמש עבור Project X, להשתמש במידע, לצורך עיבודו ו/או אחסונו, ויהיה זמין לשימוש חופשי של Project X  והכל בכפוף, לדין החל.
המשתמש מאשר בזאת כי החברה תעביר לידיו מידע באמצעות דואר רגיל ודואר אלקטרוני. במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת מידע בנושאים מסוימים, תהיה לו האפשרות לבחור בכל עת להסיר אותו מרשימת התפוצה הרלוונטית.
איסוף מידע   
1.כללי – כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי החברה שיכולים לזהות את המשתמש שהינם, בין היתר, שם, מספר טלפון, דוא"ל ומידע נוסף שאינו מזהה את המשתמש. כאשר המשתמש מספק מידע אישי באמצעות האתר, המידע עשוי להישלח לשרתים הנמצאים במדינות שונות ברחבי העולם.
2.מידע שהמשתמש מספק – אנו רשאים לאסוף ולאחסן כל מידע אישי שהמשתמש מזין או מעלה לאתר או מספק לנו בדרך אחרת, או על הארגון שהמשתמש פועל מטעמו. מידע זה כולל גם מידע מזהה, כגון שם, כתובת דוא"ל ומספר טלפון, תמונות ו/או קבצי שמע שהועלו על ידי המשתמש לאתר. כמו כן, אנו עשויים לבקש מידע על תחומי העניין והפעילויות של המשתמש, ומידע דמוגרפי אחר.
3.מידע מרשתות חברתיות – במסגרת השימוש באתר, יוכל המשתמש להעניק לנו הרשאה לגשת למידע באחד או יותר מהחשבונות השייכים לו בשירותים או רשתות חברתיות אחרות (כגון Facebook או Twitter), דבר שעשוי לאפשר לנו לקבל מידע מחשבונות אלה.
4.מידע על אחרים – כמו כן, אנו רשאים לאסוף ולאחסן מידע אישי על אנשים אחרים שיסופק לנו על ידי המשתמש בהזנת מידע זה או העלאתו לאתר או בדרך אחרת.  כמו כן, ככל שהמשתמש משתמש באתר כדי להעלות, לשתף ו/או להפיץ תוכן (לרבות תגובות ו/או תכנים אחרים), ותוכן זה מכיל מידע אישי על אחרים, מידע זה עשוי להיות מאוחסן באתר על מנת שתתאפשר העלאתו, שיתופו ו/או הפצתו.
5.שימוש ב""Cookies – אנו עושים שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמחשב/מכשיר של המשתמש אודות פעילות המשתמש באתר.
‏א. מידע שנאסף באופן אוטומטי: אנו אוספים באופן אוטומטי מידע מהמכשיר ו/או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא משתמש או מבקר באתר. מידע כאמור כולל כתובת IP, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, זמני גישה, תוכן "עוגיות" (cookies) אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר ולא נמחק, וכתובת האתר המפנה.
‏ב. מידע על המיקום של המשתמש – אנו עשויים, לאחר קבלת הסכמת המשתמש על ידי מענה להודעה שתשלח אליו, לאסוף מידע בנוגע למיקום הגיאוגרפי שלו המבוסס על נתוני GPS. מידע גיאוגרפי זה ייאסף על ידנו רק כאשר המשתמש נמצא באתר.
‏ג.  עוגיות(Cookies) : כאשר המשתמש משתמש באתר, אנו עשויים להקצות למכשיר/מחשב של המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת להקל על הגישה לאתר ועל מנת להתאים אישית את החוויה המקוונת של המשתמש. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies)  באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל ניתן לשנות את הגדרות הדפדפן של המשתמש כך שידחה עוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לדחות עוגיות (cookies), ייתכן שלא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים האינטראקטיביים המוצעים באתר. 
‏ד. טכנולוגיות אחרות: אנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web-beacons) וטכנולוגיות דומות אחרות, כדי לעקוב אחר השימוש של המשתמש באתר. כמו כן, אנו עשויים לכלול אלומות אינטרנט (web-beacons) בהודעות דוא"ל שיווקיות או עלונים, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, מאפשר לה להתאים אישית את השירותים שהיא מציעה למשתמשים באתר, על מנת לפרסם פרסומים ממוקדים ולמדוד את היעילות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.
6.מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים – אנו עשויים להתיר לצדדים שלישיים, כולל ספקי השירות המורשים, חברות הפרסום ורשתות המודעות שלנו, להציג פרסומים ופרסומות באתר. חברות אלו עשויות להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון שימוש בקבצי Cookie, כדי לאסוף מידע על משתמשים העושים שימוש או מקיימים אינטראקציה עם הפרסומים והפרסומות שלהם. Project X  לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים, בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי Project X  ו/או נמסר להם ישירות על ידך.
 
מאגר המידע והשימוש בו
אנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים לשימושים הבאים:
1.  לספק את השירותים באתר ולשפר את חווית המשתמש והשירותים המוצעים באתר;
2.  לנהל את חשבון המשתמש ולספק למשתמש תמיכה לשירותי האתר;
3.  לבצע מחקר ואנליזה בנוגע לשימוש או התעניינות של המשתמש במוצרים, בשירותים או בתכנים המוצעים על ידינו או במוצרים, בשירותים או בתכנים המוצעים על ידי אחרים, כדי לשפר אותם;
4.   ליצור קשר עם המשתמש במייל, בדואר ו/או בדרכים אחרות, בנוגע למוצרים או לשירותים מוצעים על ידינו או על ידי צדדים שלישיים, אשר עשויים לעניין אותו;
5.  לפתח ולהציג תכנים ופרסומות המותאמים לתחומי העניין של המשתמש באתר ובאתרים או יישומים אחרים;
6.  לאכוף את תנאי השימוש של החברה;
7.  לנהל את עסקי החברה;
8.   לבצע עסקאות בין המשתמש לבין החברה;
9.    לכל מטרה כפי שיתואר באופן אחר בזמן האיסוף.
 
מסירת המידע
חשוב לנו שהמשתמש יבין מתי ולמי אנו עשויים לשתף מידע אישי או מידע אחר שאספנו אודותיו או על פעילויותיו באתר או במהלך השימוש בשירותינו.
מידע אישי: אנו לא משתפים את המידע האישי של המשתמש עם אחרים, למעט כמפורט להלן או כאשר אנו מודיעים למשתמש על כך ונותנים לו הזדמנות לבטל את הסכמתו לשתף את הפרטים האישיים שלו. אנו עשויים לשתף את המידע האישי של המשתמש עם:
1.  ספקי שירות מורשים – אנו עשויים לשתף את המידע האישי של המשתמש עם ספקי השירות המורשים שלנו אשר מבצעים שירותים מסוימים מטעמנו. שירותים אלה עשויים לכלול ביצוע הזמנות, מתן שירות ללקוח, סיוע שיווקי, ביצוע אנליזה עסקית ומכירות, תמיכה בפונקציונליות האתר ותמיכה בסקרים ותכונות אחרות המוצעות באמצעות האתר. ספקי שירות אלה עשויים לקבל גישה למידע האישי הדרוש לצורך ביצוע תפקידם, אך אינם מורשים לשתף מידע זה או להשתמש בו למטרות אחרות.
2.   שותפים עסקיים – ככל שמידע אישי נכלל בכל תוכן או מקום באתר, או בכל תגובה אחרת או פעולת משתמש אחרת, כגון מידע הניתן בעת ביצוע רכישות, הזמנות, עיסוק בקידומי מכירות או בפרסומים  המוצעים באמצעות האתר או באמצעות השירותים שלנו, אנו עשויים לשתף מידע אישי עם עסקים שאיתם אנו משתפים פעולה, על מנת להציע למשתמש מוצרים, שירותים ומבצעים.
3.  שותפים לדיוור ישיר – מעת לעת אנו עשויים לשתף את רשימת התפוצה שלנו עם ספקים נבחרים של סחורות ושירותים שעשויים לעניין את המשתמש.
4. מצבים נוספים בהם עשויה Project X לחשוף מידע של המשתמש:
·                                    בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפת חוק או רשות ממשלתית אחרת; לקבוע או לממש את הזכויות המשפטיות שלנו; להתגונן מפני תביעות משפטיות; או כפי שיידרש אחרת לפי דין. במקרים כאמור, אנו עשויים להעלות או לוותר על התנגדות משפטית או זכות העומדת לרשותנו לפי שיקול דעתנו הבלעדי;
·                                    כאשר אנו מאמינים כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת, להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, של המשתמשים שלנו, של העובדים שלנו או אחרים; לעמוד בחוק הרלוונטי או לשתף פעולה עם אכיפת חוק; או כדי לאכוף את תנאי השימוש של האתר או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
·                                    בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.
צדדים שלישיים אליהם אנו עשויים לחשוף מידע אישי עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משלהם המתארת כיצד הם משתמשים ומגלים מידע אישי. מדיניות זו תחול על השימוש והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר מסירתו על ידנו לצדדים שלישיים כאמור כמפורט במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך ללמוד עוד על נוהלי הפרטיות שלהם, אנו ממליצים לך לבקר באתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים כאמור.
מידע מצטבר ובלתי אישי: אנו עשויים לשתף מידע מצטבר ובלתי אישי שאספנו בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. אנו עשויים לשלב מידע בלתי אישי שאספנו, עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, אנו עשויים לשתף מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע אנליזה עסקית כללית. למשל, אנו עשויים לדווח למפרסמים שלנו אודות מספר המבקרים באתר, והמאפיינים או השירותים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירותים שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.
צדדים שלישיים
ישנם מספר מקומות באתר או באמצעות השירותים שלנו, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. לדוגמה, אם המשתמש נכנס לפרסומת, תוכן של צד שלישי או תוצאת חיפוש באתר, ייתכן שהמשתמש יועבר לאתר שאינו בשליטתו. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק לנו מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו. באחריות המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ותנאים אחרים אשר חלים על האתרים הללו.
שילוב שירותי רשתות חברתיות
אחד המאפיינים המייחדים את השירות הוא שהשירות מאפשר למשתמש לאפשר גישה ו/או להתחבר לשירותים באמצעות רשתות חברתיות שונות כגון Facebook או Twitter ("רשתות חברתיות"). שילוב הרשתות החברתיות באופן ישיר, הופך את החוויה המקוונת של המשתמש לעשירה ומותאמת אישית יותר. כדי לנצל תכונה זו, המשתמש מתבקש להתחבר לאתר באמצעות שירות הרשתות החברתיות הרלוונטי ו/או להעניק לחברה הרשאת גישה אליהן. בהענקת גישה או בהתחברות לשירות באמצעות חשבון המשתמש ברשתות החברתיות, אנו אוספים את המידע הרלוונטי הדרוש לשם גישה לשירות הרשתות החברתיות הרלוונטי והמידע הנכלל בו. הרשתות החברתיות מאפשרות לחברה גישה למידע מסוים שסיפק המשתמש לרשתות החברתיות, והחברה תשתמש, תאחסן ותחשוף מידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו. עם זאת, על המשתמש לדעת, כי האופן בו רשתות חברתיות אלה משתמשות, מאחסנות וחושפות את המידע שלו יהא כפוף למדיניות הפרטיות של רשתות חברתיות אלה, ולא תהיה ל Project X- כל אחריות או חבות בכל הקשור לנהלי פרטיות אלה ו/או לכל פעולה אחרת של הרשתות החברתיות אשר עשויות להינתן כחלק מהשירות.
אפשרויות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע
המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לחברה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור הינו נדרש על מנת להירשם לשירותי החברה, לרכוש מוצרים או שירותים, להשתתף בסקר, לשאול שאלה או לכתוב פוסט באתר.
כאשר המשתמש נרשם לאתר, תוכל החברה לשלוח למשתמש הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. בכל עת, המשתמש המעוניין להסיר עצמו מרשימת התפוצה כאמור יפנה למפעילה בכתובת: [email protected] כמו כן, תינתן למשתמש ההזדמנות, בכל דוא"ל מסחרי שנשלח אליו, לבטל קבלת הודעות מסוג זה בעתיד. טיפול בבקשת ביטול זו, ייתכן שיארך עד 10 ימים. החברה עשויה לשלוח למשתמש תכנים אחרים, כגון הודעות שירות, הודעות אדמיניסטרטיביות וסקרים. שינוי במידע בחשבון המשתמש או ביטול קבלת הודעות דוא"ל לקידום מכירות ישפיעו על פעילויות או התקשרויות עתידיות בלבד. אם כבר מסרה החברה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.
אבטחת מידע
החברה מיישמת אמצעי אבטחה (לרבות אמצעים פיזיים, אלקטרוניים ופרוצדורליים), אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. לדוגמה, רק עובדים מורשים רשאים לגשת למידע אישי, והם רשאים לעשות זאת רק עבור מטרות עסקיות מותרות.
למרות שאנו נוקטים באמצעים לאבטחת המידע של המשתמש, Project X אינה מתחייבת, והמשתמש לא יצפה, כי המידע האישי שלו, החיפושים או ההתקשרויות האחרות תמיד יישארו בטוחים. משתמשים צריכים גם לדאוג לאופן בו הם משתמשים וחושפים את המידע האישי שלהם ולהימנע משליחת מידע אישי באמצעות דוא"ל לא מאובטח.
זכות לעיין במידע ולעדכנו
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו, כל בקשת גישה עשויה להיות כפופה לתשלום וזאת בהתאמה לעלויות החברה בדבר מתן פרטים על המידע המוחזק בידה.
העדר זכויות של צדדים שלישיים
מדיניות פרטיות זו אינה מקנה זכויות הניתנות לאכיפה על-ידי צדדים שלישיים, או דורשת גילוי של מידע אישי כלשהו הקשור למשתמשים באתר.
אחסון ועיבוד המידע האישי
המשתמש מסכים לכך, שהנתונים האישיים שלו יאוחסנו ויעובדו בכל מדינה שבה החברה עשויה לאחסן ו/או לעבד נתונים אלו.
שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תשלח על כך הודעה למשתמש וכן תפורסם על כך הודעה באתר החברה.  
 
 
יצירת קשר
להערות או שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, יש ליצור עמנו קשר באמצעות המייל [email protected].
 
 
  
גלילה למעלה