Bow Rehabbed Exterior

4228 Bow St., Memphis TN, 38109
עסקת תשואה – נכס מניב; ממפיס, טנסי

תמצית העסקה:
– BUY AND HOLD.

פרטים על הנכס:
– בית פרטי; Turnkey.
– שיפוץ הסתיים והבית מושכר.
– הבית בעל 3 חדרי שינה ו-1 חדרי אמבט.
– כ-94 מ"ר.
– כולל ליווי צמוד של היזם בעסקה.

סך עלות
:

– $39,000.

צפי שכ"ד חודשי:
– $650 (קרי $7,800 לשנה ברוטו לפני הוצאות ניהול ואחזקה).

צפי לתשואה נטו:
כ-11.5% (לאחר הוצאות ניהול ואחזקה שנתיות).

תמונות

Bow Rehabbed Exterior Room 1 Rehabbed

**אנו מאמינים בשקיפות – לכל בית שמוצע לקהילת המשקיעים שלנו ניתן לקבל דו"ח מפקח מבנה (Home Inspector) לפי בקשת המשקיע בטרם ביצוע הרכישה.

—————————————————————————————————-

עסקאות שנסגרו – SOLD

1639 Overbrook Rd. Lyndhurst 44124 OH
לפרטים על העסקה לחץ כאן

image004-1-e1457589502361Clare Ave, Maple Heights, OH
לפרטים על העסקה לחץ כאן

DSC03983-e1457589466555

Bartholf Ave, Jacksonville, FL
לפרטים על העסקה לחץ כאן

1.1
Willow Bend Ln. Bessemer AL
לפרטים על העסקה לחץ כאן

_R5_1311

לתשומת לבך: הצלחתו של כל פרויקט והשקעה נדל"נית לרבות הערכת התשואה מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש ועלולים להיות שונים מהמפורט במידע הנמסר. בקבלת החלטה ביחס להשקעה, על המשקיעים לבצע בדיקות עצמאיות ולסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מתאים בנוגע לסוגיות הכרוכות בהשקעה לרבות יעוץ משפטי, מיסויי וכספי.
הצעת ההשקעה בנכס למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד את פר- 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה פרסומו.
לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. פרטי ההשקעה ייחשפו אך ורק במסגרת פרטנית לכל משקיע אשר יבקש לקבל פרטים מלאים וע"פ מו"מ סופי ופרטני שינהל המשקיע מול היזם ("הליך מו"מ). רק 35 משקיעים יחשפו לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן, לתנאי ההשקעה, ורק 35 יוכלו לקחת חלק בהשקעה בהתאם להליך המו"מ.
דילזון איקס, כמו גם יועציה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והמידע לגבי אפשרות ההשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
גלילה למעלה