597 ₪

כרטיס יחיד

לסדנה​

01 1

כרטיס יחיד לסדנת PX WORKSHOP שתיתקיים בת.א בתאריכים .....
שים לב! בכישת כרטיס לסדנא תקבל בנוסים בשווי.....

797 ₪

כרטיס זוגי

לסדנה​

02

כרטיס יחיד לסדנת PX WORKSHOP שתיתקיים בת.א בתאריכים .....
שים לב! בכישת כרטיס לסדנא תקבל בנוסים בשווי.....

כרטיס יחיד

לסדנה​

01 1

כרטיס זוגי לסדנה

גלילה למעלה